Dlaczego SAMOCHODÓWKA W Gliwicach?

 
Wszystkim pełnoletnim, bez względu na ukończoną, rozpoczętą czy przerwaną naukę w dowolnym typie szkoły, proponujemy: 

KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY (KKZ)
 • M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych 
 • M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
 • M.42. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych.
KKZ realizowane są w formie zaocznej, zajęcia odbywają się w piątki i soboty.

Szkoła zapewnia:
 • efektywne kształcenie w zawodach branży motoryzacyjnej: technik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy, a od ubiegłego roku szkolnego technik mechanik lotnictwa
 • prawo jazdy kat. B w ramach programu nauczania,
 • możliwość uzyskania certyfikatów kwalifikacji i umiejętności zawodowych KSAPL branży motoryzacyjnej,
 • możliwość ukończenia kursu i zdobycia certyfikatu uprawniającego do prowadzenia wózków jezdniowych ("widlaki", itp)
 • możliwość współpracy z firmami branży samochodowej powiatu gliwickiego,
 • organizację praktyk zawodowych poza szkołą przewidzianych w cyklu kształcenia,
 • udział uczniów w projektach unijnych,
 • dobre przygotowanie do wejścia na rynek pracy,
 • wycieczki naukowe do zakładów przemysłowych i uczelni wyższych,
 • zajęcia pozalekcyjne w tym sportowe (piłka siatkowa, koszykowa, ręczna i nożna, narciarstwo i snowboard),
 • wyjazdy integracyjne, dydaktyczne, sportowe, turystyczno- krajoznawcze dla uczniów szkoły, w kraju i za granicą,
 • możliwość twórczej pracy w Samorządzie Uczniowskim i radiowęźle szkolnym,
 • udział w przedsięwzięciach w zakresie wolontariatu, pomocy społecznej (liczne akcje charytatywne, społeczne i środowiskowe)

     

Zespół Szkół Samochodowych w Gliwicach

im. Gen. Stefana Roweckiego "Grota"


ul. Kilińskiego 24a, 44-122 Gliwice

sekretariat@zss.gliwice.eu

32 231 49 11 lub 32 230 19 93
 
Sabina Karwacka – inspektor ochrony danych osób w Zespołu Szkół Samochodowych im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Gliwicach

tel: 32 230 19 93

Masz pytanie? Wyślij wiadomość

Warsztaty Szkolne:


ul. Strzelców Bytomskich 25
44-109 Gliwice Łąbędy

32 234 19 45

zssam.warsztaty@gmail.com

Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów:


ul. Strzelców Bytomskich 25
44-109 Gliwice Łąbędy

32 234 21 50

poniedziałek - piątek 8:00 - 19:00
sobota 8:00 - 13:00