• Szkoła z tradycjami

  • Mechanika najwyższych lotów

  • Technik Spedytor

Harmonogram konsultacji od 02.06.2020

Szkoła
Warsztaty

KOMUNIKAT

Informuję, że na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty  w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z dnia 11 marca w Zespole Szkół Samochodowych w Gliwicach nauczanie zdalne jest realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość do dnia 7czerwca 2020r.
W terminie od 8 do 10 czerwca 2020r. na terenie szkoły zostanie przeprowadzony egzamin maturalny.

Dni:8,9,10 oraz 12 czerwca (piątek po Święcie Bożego Ciała) są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Jacek Płowiec
dyrektor ZSS

Dzwonki

  1. 8:00 - 8:45
  2. 8:50 - 9:35

  3. 9:40 - 10:25

  4. 10:45 - 11:30

  5. 11:35 - 12:20

  6. 12:30 - 13-15

  7. 13:20 - 14:05

  8. 14:10 - 14:55

Inspektor Danych Osobowych

Inspektor ochrony danych osób w Zespołu Szkół Samochodowych im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Gliwicach
tel: 32 230 19 93

Procedury bezpieczeństwa

Deklaracja dostępności