Umowa o współpracy ZSSAM z Wydziałem Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach
 
Celem Porozumienia jest objęcie przez Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechniki Śląskiej patronatem naukowym uczniów i nauczycieli Szkoły, a tym samym rozwój kontaktów w sferze działań dydaktycznych, stworzenie możliwości rozwoju indywidualnych zainteresowań i umiejętności uczniów Szkoły oraz prowadzenie wymiany doświadczeń, w zakresie nauczania i wychowania młodzieży pomiędzy nauczycielami Szkoły, a pracownikami naukowo-dydaktycznymi Wydziału.
 
Proponujemy uczniom naszej szkoły, rozwój w kształceniu technicznym, w porozumieniu z WMT, a w szczególności:
 
1.Program “Ambasador”
2. Zajęcia w kółach naukowych         
3. Realizowanie wspólnych projektów (możliwość dofinansowania)
4. Kontynuowanie nauki po szkole  na Politechnice
5. Podjęcie satysfakcjonującej pracy po studiach.