Mechanik- monter maszyn i urządzeń

MECHANIK- MONTER MASZYN I URZĄDZEŃ 723310

Opis zawodu:

Mechanik-monter maszyn i urządzeń jest to zawód od którego wymaga się zespołowego działania i współpracy. Obecnie branża maszynowa należy do najbardziej rozwijających się gałęzi gospodarki w kraju, na rynku pracy istnieje duże zapotrzebowanie na pracowników o takich kwalifikacjach zawodowych. Wiodącymi czynnościami w tej profesji są prace związane z montażem, remontem, wytwarzaniem, naprawą i konserwacją maszyn i urządzeń mechanicznych.

Absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
– eksploatacji maszyn i urządzeń
– przeprowadzania napraw i remontów maszyn i urządzeń
– przeglądów i konserwacji elementów wyposażenia technicznego
– diagnostyki stanu technicznego maszyn i urządzeń
– instalacji i uruchamiania urządzeń technicznych na stanowisku pracy

Osiągnięte w procesie kształcenia kwalifikacje zawodowe , umożliwiają absolwentowi prowadzenie działalności gospodarczej oraz podejmowania pracy między innymi :
– w zakładach produkcyjnych i naprawczych park maszynowy
– w przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją maszyn
– w firmach trudniących się instalacją maszyn i urządzeń
– jako przedstawiciel handlowy
– w firmach oferujących usługi w zakresie doradztwa technicznego
– na stanowisku serwisanta