Informacje

Informujemy, że Zebrania z Rodzicami uczniów Zespołu Szkół Samochodowych, odbywają się o godz. 17:00, w dniach podanych do wiadomości. O godz. 16:30 - posiedzenie Rady Rodziców.

W sytuacjach szczególnych - jeśli wystąpi brak możliwości przybycia do szkoły tym dniu, prosimy - po wcześniejszym ustaleniu godziny spotkania - o kontakt z wychowawcą klasy.

W dniu zebrań, prosimy Rodziców o parkowanie pojazdów przy szkole zgodnie z przepisami ruchu drogowego.

Do Państwa dyspozycji udostępnieniami plac manewrowy na terenie szkoły jako parkingu podczas zebrań - wjazd od ulicy Kilińskiego.

Rada Rodziców

Dziękujemy za wszelkie wpłaty na konto Rady Rodziców.
Można je dokonywać na konto:
Rada Rodziców przy Zespole Szkół Samochodowych w Gliwicach
ul. Kilińskiego 24a
Nr konta: 60 1160 2202 0000 0005 0874 8622
w tytule płatności prosimy podać imię i nazwisko ucznia oraz klasę.
O dyspozycji wykorzystania zgromadzonych  środków, decyduje Rada Rodziców.

Wpłaty na ubezpieczenie uczniów, prosimy dokonywać w księgowości lub u wychowawcy klas.