Praktyki Zawodowe, zwane również “miesięcznymi”, to forma kształcenia zawodowego praktycznego, realizowana w zakładach zewnętrznych.

Praktyka Zawodowa, w przeciwieństwie do Zajęć praktycznych, jest realizowana nieprzerwanie w okresie 4 tygodni, w wymiarze łącznym 140 godzin w roku szkolnym (dziennie 7 godzin x 20 dni roboczych), w klasie trzeciej i czwartej Technikum. W tym czasie uczeń nie ma lekcji w szkole.

Zakłady zewnętrzne, w których uczniowie mogą zrealizować Praktykę, muszą spełniać warunki określone w prawie oświatowym, w zakresie kształcenia zawodowego uczniów w formie praktycznej.

Miejsce realizacji Praktyk, jest wskazywane przez Wicedyrektora ds. kształcenia zawodowego lub też wybrane przez ucznia/rodziców, po akceptacji przez Wicedyrektora (zgodność w zakresie wymogów prawnych) i podpisaniu umowy.

Harmonogram Praktyk