Egzamin Zawodowy w roku szk. 2023/2024 w poszczególnych kwalifikacjach, odbędzie się w styczniu. Składa się on z dwóch części – Praktycznej i Teoretycznej Pisemnej.

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA „D”  09.01.2024 – WTOREK (zdający po raz pierwszy i osoby poprawiające)

  •  TECHNIKUM NR 7
  • BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 3
  • BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA NR 2

ZDAJĄCY PO RAZ PIERWSZY

– SPL.05 Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów – godz.9:00 (egzamin trwa 120 min.)
– TLO.03 Wykonywanie obsługi technicznej płatowca i jego instalacji oraz zespołu napędowego statków powietrznych – godz.9:00 (egzamin trwa 180 min.)
– MOT.06 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych – godz.9:00 (egzamin trwa 120 min.)

POPRAWA EGZAMINU Z CZERWCA 2023

– TDR.01 Eksploatacja środków transportu drogowego – godz.9:00  (egzamin trwa 120 min.)
____________________________________________________________________________________________

CZĘŚĆ TEORETYCZNA PISEMNA – NA KOMPUTERZE   10.01.2024 – ŚRODA (zdajacy po raz pierwszy i osoby poprawiające)

  • TECHNIKUM NR 7
  • BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA NR 2
  • BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 3

ZDAJĄCY PO RAZ PIERWSZY

– SPL.05 Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów godz.9:00
-TLO.03 Wykonywanie obsługi technicznej płatowca i jego instalacji oraz zespołu napędowego statków powietrznych – godz.9:00
– MOT.06 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych –godz.11:00 i godz.13:00

POPRAWA EGZAMINU Z CZERWCA 2023

– MOT.02 Obsługa i diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych – godz.15:00 i godz.17:00
– MOT.05 Obsługa i diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych-godz.15:00

Szczegółowe informacje zostaną podane w późniejszym terminie.

Informacje dotyczące Egzaminu Zawodowego w roku szkolnym 2023/2024

Wszystkie materiały dotyczące egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (formuła 2012, 2017 i 2019) są dostępne na stronie: https://www.testy.egzaminzawodowy.info

W Serwisie dostępne są testy pisemne, arkusze praktyczne oraz przykładowe rozwiązania z egzaminów zawodowych opracowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Baza materiałów jest na bieżąco aktualizowana.
Dostęp do materiałów jest BEZPŁATNY.

Testy można rozwiązywać bezpośrednio na stronie (online) lub pobierać na swój komputer (np. do wydruku). Możliwe jest także generowanie losowych zestawów pytań.

Uczniowie mogą udostępniać wyniki swoich testów nauczycielom, dzięki czemu możliwa jest nauka zdalna. Korzystanie z większości funkcji jest całkowicie bezpłatne lub może wymagać bezpłatnej rejestracji. Dostępne są także dodatkowe funkcje premium, ale nie są one w żaden sposób wymagane do korzystania z Serwisu.
Zachęcamy – zwłaszcza uczniów – do korzystania z dostępnych materiałów. Ułatwi to przygotowania do egzaminów zawodowych i może poprawić dotychczasową zdawalność.
Ponadto szczegółowe informacje dot egzaminu, w zależności od formuły, znajdują się na stronie internetowej CKZ:

Ważne linki

Testy online (próbne): https://www.testy.egzaminzawodowy.info/

Centralna Komisja Egzaminacyjna www.cke.edu.pl

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie www.oke.jaworzno.pl

Ministerstwo Edukacji Narodowej www.men.gov.pl