W ramach projektu: „Szkoła Patriotów”, organizowanego przez Śląskiego Kuratora Oświaty w
Katowicach, uczniowie Branżowej Szkoły I stopnia nr 3 w Zespole Szkół Samochodowych im. gen.
Stefana Roweckiego „Grota” w Gliwicach zrealizowali następujące zadania:

 • 24 września 2022 r. – udział pocztu sztandarowego ZSS na Polanie Śmierci w Dąbrówce (pow.
  gliwicki),
 • wrzesień 2022 r. – wystawa szkolna plakatów dotycząca patrona szkoły, w oparciu o materiały edukacyjne IPN,
 • 25 październik 2022 r. – realizacja szkolnego konkursu dotyczącego patrona szkoły: „Generał  Stefan Rowecki »Grot« -patron moje szkoły”,
 • 10 listopada 2022 r. – akademia szkolna z okazji Święta Niepodległości,
 • 6 marca 2023 r. – udział uczniów ZSS w I etapie Ogólnopolskiego Turnieju „Poznajemy Senat Rzeczpospolitej Polskiej”,
 • 24 kwietnia 2023 r. – uroczystości na Cmentarzu Centralnym w Gliwicach z udziałem pocztu
  sztandarowego ZSS, gdzie odbyło się Spotkanie Pokoleń – ku czci więźniów, pomordowanych w styczniu 1945 r. przez konwojentów SS w Marszu Śmierci z Auschwitz – Birkenau i 4 podobozów
  w Gliwicach,
 • maj 2023 r. – prezentacja gazetki szkolnej o Konstytucji 3 Maja, omówienie na zajęciach z
  wychowawcą prezentacji komputerowej, która dotyczyła tego święta,
 • maj, czerwiec 2023 r. – wystawy szkolne dotycząc działalności AK oraz Wojciecha Korfantego,
  sporządzonych w oparciu o materiały edukacyjne IPN,
 • 23 maja 2023 r. – prace porządkowe grobu Powstańców Śląskich wykonane przez uczniów ZSS,
 • czerwiec 2023 r. – przekazanie nauczycielowi historii projektów uczniowskich, dotyczących
  Powstań Śląskich, Wojciecha Korfantego, Powstania Styczniowego, w formie prezentacji, plakatów, zebranych materiałów,
 • wrzesień 2023 r. – udział pocztu sztandarowego ZSS w uroczystościach na polanie Hubertus,
 • październik 2023 r. – uczestniczenie uczniów Branżowej Szkoły nr 3 w konkursie historycznym
  „Stefan „GROT” Rowecki – patron mojej szkoły”,
  – uczniowie porządkują zbiorowy grób Powstańców Śląskich położony na cmentarzu komunalnym
  w Gliwicach, dzielnica Ligota Zabrska,
  – wystawa szkolna dotycząca Powstań Śląskich,
  – upowszechnianie na lekcjach historii, historii i teraźniejszości, godziny z wychowawcą –
  materiałów filmowych dotyczących historii regionu.
 • w roku szkolnym 2022/23 oraz na początku roku szkolnego 2023/24 r. popularyzowano na
  lekcjach historii, historii i teraźniejszości, pamięć o działaniach Powstańców Śląskich w regionie
  gliwickim oraz wiedzę o miejscach pamięci związanych z tymi wydarzeniami.