Wolontariat ZSS w Schronisku dla zwierząt w Gliwicach

Wolontariat szkolny to bezinteresowne zaangażowanie społeczności szkoły - nauczycieli, uczniów i rodziców - na rzecz potrzebujących. Uczy postawy szacunku i tolerancji wobec drugiego człowieka. Daje satysfakcję, spełnienie swoich motywacji, pozwala zyskać nowych przyjaciół i znajomych, zdobywać wiedzę, doświadczenie i nowe umiejętności. Wolontariat również rozwija wśród młodzieży postawę alternatywną dla konsumpcyjnego stylu życia i uzależnień. Stwarza okazję do wyszukiwania autorytetów i budowania świata wartości, pomaga w rozwijaniu zainteresowań, w szukaniu pożytecznej formy spędzania czasu wolnego.

Akcje wolontariatu prowadzone w ZSS:

  • Regularne wizyty uczniów w Schronisku dla Zwierząt w Gliwicach - wyprowadzanie na spacery bezdomnych psiaków,
  • Zbiórka darów na rzecz Schroniska,
  • Zbiórka plastikowych nakrętek dla dzieci z niepełnosprawnościami,
  • Zbiórka pieniędzy na rzecz WOŚP,
  • Akcje "Samochodówka dla Trynku" oraz "Góra Grosza",
  • Wizyty w DPS-ach m.in. w ramach akcji "Kolędowanie z seniorami".

Po lekcjach

Wycieczka do Muzeum Auschwitz – Birkenau

Uczniowie ZSS wybrali się na ostatnią w tym roku szkolnym wycieczkę historyczną. Odbyła się ona