Kalendarz roku szkolnego 2023/2024
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 4 września 2023 r.
Zebrania z rodzicami 13 września 2023 r.
Rajd integracyjny klas pierwszych 29 września 2023 r.
Ślubowanie klas pierwszych 6 października 2023 r.
Obchody Dnia Edukacji Narodowej 13 października 2023 r.
Praktyki zawodowe kl. 4b 25 wrześ. - 20 paźd. 2023 r.
Praktyki zawodowe kl. 3c 23 paźdz. - 17 list. 2023 r.
Szkolne obchody Dnia Niepodległości 10 listopada 2023 r.
Zebrania z rodzicami (tylko dla klas maturalnych) 15 listopada 2023 r.
Próbne egzaminy maturalne 21 – 24 listopada 2023 r.
Praktyki zawodowe kl. 3b 20 list. - 15 grudnia 2023 r.
Zebrania z rodzicami (dla klas przejściowych technikum i wszystkich klas szkoły branżowej) 29 listopada 2023 r.
Termin wystawiania ocen niedostatecznych w klasach maturalnych 11 grudnia 2023 r.
Termin wystawiania pozostałych ocen w klasach maturalnych 13 grudnia 2023 r.
Koniec I semestru w klasach maturalnych (kl. 5a, 5b) 15 grudnia 2023 r.
Konferencja klasyfikacyjna klas maturalnych 20 grudnia 2023 r.
Wigilie klasowe 22 grudnia 2023 r.
Zimowa przerwa świąteczna 23 grudnia - 01 st. 2024 r.
Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe – część praktyczna 9 stycznia 2024 r.
Dzień wolny od zajęć dyd.-wychowawczych – technikum i szkoła branżowa 9 stycznia 2024 r.
Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe – część pisemna 10 stycznia 2024 r.
Termin wystawiania ocen niedostatecznych po 1 semestrze 15 stycznia 2024 r.
Termin wystawiania pozostałych ocen po 1 semestrze 17 stycznia 2024 r.
Zakończenie I semestru w klasach przejściowych 26 stycznia 2024 r.
Studniówka 19.01.2024 r.
Ferie zimowe 29 st. - 09 lutego 2024 r.
Konferencja klasyfikacyjna po 1 semestrze klas przejściowych 24 stycznia 2024 r
Konferencja plenarna po I sem. 19 lutego 2024 r.
Zebrania z rodzicami klas maturalnych 13 marca 2024 r.
Konsultacje klas maturalnych 13 marca 2024 r.
Praktyki zawodowe kl. 4a 26 lut. - 22 mar. 2024 r.
Wiosenna przerwa świąteczna 28 marc. - 2 kw. 2024 r.
Praktyki zawodowe kl. 3a 3 - 30 kwietnia 2024 r.
Termin wystawiania ocen niedostatecznych w klasach maturalnych  (5a, 5b) 15 kwietnia 2024 r.
Konsultacje dla klas przejściowych 17 kwietnia 2024 r.
Termin wystawiania pozostałych ocen w klasach maturalnych  (5a, 5b) 17 kwietnia 2024 r.
Konferencja klasyfikacyjna w klasach maturalnych  (5a, 5b) 24 kwietnia 2024 r.
Koniec roku szkolnego w klasach maturalnych  (5a, 5b) 26 kwietnia 2024 r.
Egzamin maturalny – część pisemna 7, 8, 9 maja 2024 r.
Dzień wolny od zajęć dyd.-wychowawczych – technikum – szkoła branżowa 2,7, 8, 9 maja 2024 r.
Konsultacje klas przejściowych 15 maja
Zebrania z rodzicami klas przejściowych 15 maja
Egzamin maturalny – część ustna 11 – 16 maja 2024 r.
Egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe – część praktyczna 3 czerwca 2024 r.
Egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe – część pisemna 4 czerwca 2024 r.
Dzień wolny od zajęć dyd.-wychowawczych – technikum i szkoła branżowa 4 czerwca 2024 r.
Boże Ciało 30 maja 2024 r.
Dzień wolny od zajęć dyd.-wychowawczych – technikum i szkoła branżowa 31 maja 2024 r.
Termin wystawiania ocen niedostatecznych 6 czerwca 2024 r.
Termin wystawiania pozostałych ocen 10 czerwca 2024 r.
Konferencja klasyfikacyjna 17 czerwca 2024 r
Zakończenie roku szkolnego 21 czerwca 2024 r.
Ferie letnie 24 cze. – 31 sier. 2024 r.
Egzamin maturalny poprawkowy - część ustna 21 sierpnia 2024 r.
Egzamin maturalny poprawkowy - część pisemna 20 sierpnia 2024 r.
Egzaminy poprawkowe 26-28 sierpnia 2024 r.

ponadto polecamy kalendarz opublikowany na stronie MEiN:
Kalendarz Roku Szkolnego 2023/2024