Plan pracy biblioteki szkolnej

Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
7:10 – 8:50

9.40 – 10.45

11.35 – 14.50
7.30 – 8.00

10.30 – 14.30

7.10 – 12.30

13.20 – 15.00
7.30 -12.30
7.10 - 12.30

13.20 – 15.30
Biblioteka jest ważnym centrum informacji szkoły. Staramy się aby była przyjazna dla uczniów, nauczycieli, studentów-absolwentów naszej szkoły i wszystkich osób, które chcą ze zbiorów korzystać na miejscu, w kąciku czytelniczym.
Biblioteka służy uczniom jako miejsce, w którym można przygotować się do zajęć, skorzystać ze zbiorów biblioteki jak również z bogatego księgozbioru podręcznego.
W bibliotecunkcjonuje ICIM – Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej, gdzie można skorzystać z komputerów i zasobów Internetu.
Od września 2015 r. staliśmy się również dla Was biblioteką wirtualną MOL NET +. Dzięki temu możecie sami przeglądać zasoby biblioteczne, korzystając z katalogu OPAC. Macie też możliwość rezerwacji książek drogą internetową. Logując się do systemu, możecie śledzić informacje, jaką książkę wypożyczyliście ostatnio, co „zalega” na Waszym koncie i co „domaga” się zwrotu, kiedy powinniście zwrócić lekturę itp.
Katalog biblioteki naszej biblioteki obsługiwany przez system MOL NET + znajdziecie pod linkiem:  https://m005441.molnet.mol.pl/
Katalog możecie przeglądać bez logowania, żeby jednak móc zarezerwować książkę wybraną z katalogu należy:
 • przed pierwszym logowaniem pójść do biblioteki szkolnej i dopisać do swojego konta adres e-mail, który będzie służył do logowania w katalogu online,
 • przejść do strefy logowania (na stronie katalogu klikacie w ikonę z kluczami- w prawym górnym rogu strony,
 • wpisać poprawnie swój login (tj. adres e-mailowy, taki jaki podacie w bibliotece),
 • wpisać poprawnie hasło (to, z którego korzystacie logując się do dziennika elektronicznego),
 • po zalogowaniu wyszukujecie interesującą Was książkę, sprawdzacie jej dostępność i dokonujecie rezerwacji klikając w kafelek Rezerwuj
 • zgłaszacie się po książkę do biblioteki
Zasoby biblioteki
Księgozbiór biblioteki to ponad dziewięć tysięcy książek. Podzielony jest na 10 działów według Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej.
Posiadamy też szeroki wybór czasopism. Są to między innymi:
 • Auto Moto Serwis,
 • Auto Świat,
 • Polski Traker,
 • Samochody Specjalne,
 • Lakiernik,
 • Młody Technik

Biblioteka Zespołu Szkół Samochodowych w Gliwicach w czerwcu 2019 r. zakwalifikowała się do realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”.

Otrzymaliśmy wsparcie finansowe dla biblioteki szkolnej w kwocie 15000,00 zł., z czego 3000,00 zł. to wkład własny otrzymany od Miasta Gliwice.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” jest uchwalonym przez Radę Ministrów programem wieloletnim na lata 2016-2020, w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce, poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy. Cel ten realizowany będzie przez finansowe wsparcie modernizacji, budowy lub przebudowy placówek bibliotecznych w mniejszych miejscowościach, oraz bieżące uzupełnianie zbiorów bibliotek publicznych i szkolnych o nowości wydawnicze.

Po konsultacjach z Radą Rodziców, Samorządem Uczniowskim i Radą Pedagogiczną zakupiono 643 egz. książek.
Są to atrakcyjne tytuły dla dzieci i młodzieży, a także książki z zakresu wychowania
i nauczania oraz audiobooki. Lista tytułów znajduje się na tablicy informacyjnej biblioteki.

O pożytkach z czytania

Dr hab. Michał Rusinek

Konieczność czytania dzieciom jest oczywistością, tak oczywistą, że zdajemy się o niej zapominać.
Dlaczego oczywistą? Nasza kultura jest tekstem. To znaczy jest utkana ze znaków – słownych, obrazowych, dźwiękowych – między którymi musimy się poruszać.
Musimy nie dlatego, żeby potem brylować na salonach i nie po to, żeby zdawać egzaminy na studia, ale żeby lepiej, trafniej, precyzyjniej, mądrzej odpowiadać samym sobie na pytanie kim jesteśmy.