W ramach projektu: „Szkoła Patriotów”, organizowanego przez Śląskiego Kuratora Oświaty w Katowicach, uczniowie Technikum nr 7 w Zespole Szkół Samochodowych im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Gliwicach zrealizowali następujące zadania:

 • 24 września 2022 r. – udział pocztu sztandarowego ZSS w patriotycznych uroczystościach, zorganizowanych na Polanie Śmierci w Dąbrówce ( pow.gliwicki), upamiętniających mord dokonany przez komunistów na żołnierzach Narodowych Sił Zbrojnych,
 • wrzesień 2022 r. – prezentacja w gablocie szkolnej wystawy plakatów dotyczącej patrona szkoły, w oparciu o materiały edukacyjne IPN,
 • 25 październik 2022 r. – przeprowadzenie konkursu szkolnego dotyczącego patrona szkoły: „Generał Stefan Rowecki »Grot« -patron moje szkoły”,
 • 10 listopada 2022 r. – zorganizowanie akademii szkolnej z okazji Święta Niepodległości,
 • 6 marca 2023 r. – udział uczniów ZSS w I etapie Ogólnopolskiego Turnieju „Poznajemy Senat Rzeczpospolitej Polskiej”,
 • 24 kwietnia 2023 r. – udział pocztu sztandarowego ZSS w uroczystości na Cmentarzu Centralnym w Gliwicach, gdzie odbyło się Spotkanie Pokoleń – ku czci więźniów, pomordowanych w styczniu 1945 r. przez konwojentów SS w Marszu Śmierci z Auschwitz – Birkenau i 4 podobozów w Gliwicach,
 • maj 2023 r. – umieszczenie w gablocie szkolnej gazetki, dotyczącej Święta Konstytucji 3 Maja, omówienie na zajęciach z wychowawcą prezentacji dotyczącej tego święta,
 • maj, czerwiec 2023 r. – prezentacja w gablotach szkolnych wystaw dotyczących działalności AK oraz Wojciecha Korfantego, sporządzonych w oparciu o materiały edukacyjne IPN,
 • 23 maja 2023 r. – porządkowanie grobu powstańców śląskich przez uczniów ZSS na cmentarzu komunalnym w Gliwicach- Ligota Zabrska, podjęcie się długofalowej opieki nad tym miejscem pamięci,
 • czerwiec 2023 r. – finał projektów uczniowskich, dotyczących Powstań Śląskich, Wojciecha Korfantego, Powstania Styczniowego, w formie prezentacji, plakatów, zebranych materiałów,
 • wrzesień 2023 udział pocztu sztandarowego szkoły w uroczystościach na polanie Hubertus, niedaleko wsi Barut, aby uczcić pamięć pomordowanych żołnierzy oddziału “Bartek”,
  dowodzonego przez majora Henryka Flame.
 • październik 2023 r. – szósta edycja szkolnego konkursu historycznego „Stefan „GROT” Rowecki
  – patron mojej szkoły”, dedykowanego uczniom klas pierwszych ZSS,
  – prace porządkowe zbiorowego grobu Powstańców Śląskich, położonego na cmentarzu komunalnym – Ligota Zabrska, wykonane przez uczniów ZSS,
  – wystawa szkolna w oparciu o materiały IPN dotycząca Powstań Śląskich
 • w roku szkolnym 2022/23, oraz 2023/24 – propagowanie na lekcjach historii pamięci o działaniach Powstańców Śląskich w regionie gliwickim oraz popularyzowanie wśród uczniów historii regionalnej.