Kształcenie zawodowe jest realizowane w Zespole Szkół Samochodowych w formie teoretycznej i praktycznej. To drugie w wymiarze 50% treści. O ile kształcenie zawodowe teoretyczne nauczane jest w tradycyjnej formie lekcyjnej w budynku Szkoły przy ul. Kilińskiego 24a w Gliwicach w dzielnicy Trynek, to kształcenie praktyczne - w przeważającej mierze - odbywa się na Warsztatach Szkolnych przy ul. Strzelców Bytomskich 25, w Gliwicach-Łabędach.

Kształcenie zawodowe jest realizowane w Zespole Szkół Samochodowych w formie teoretycznej i praktycznej. To drugie w wymiarze 50% treści. O ile kształcenie zawodowe teoretyczne nauczane jest w tradycyjnej formie lekcyjnej w budynku Szkoły przy ul. Kilińskiego 24a w Gliwicach w dzielnicy Trynek, to kształcenie praktyczne - w przeważającej mierze - odbywa się na Warsztatach Szkolnych przy ul. Strzelców Bytomskich 25, w Gliwicach-Łabędach.

Część uczniów oraz grup klasowych realizuje je u naszych partnerów z branży automotive, ale również w zakładach takich jak Huta Łabędy, Bumar Łabędy, Aerokub Gliwicki, itp.