Stowarzyszenie Szkół Ponadpodstawowych

Zespół Szkól Samochodowych im. Stefana Roweckiego "Grota" w Gliwicach, jest członkiem Stowarzyszenia Aktywnych Szkół Ponadpodstawowych.

Celem Stowarzyszenia Aktywnych Szkół Ponadgimnazjalnych jest:

  • tworzenie instytucjonalnych ram współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy szkołami, nauczycielami, uczniami i rodzicami; przekształcanie własnych tradycyjnych systemów szkolnych na zindywidualizowane, autorskie, wszechstronnie kształcące i wychowujące szkoły na miarę współczesnych potrzeb i oczekiwań.
  • upowszechnianie idei nowatorstwa pedagogicznego.
  • pobudzanie nowatorstwa pedagogicznego i metodycznego, stosowanie zachęt moralnych i materialnych
  • podejmowanie wszechstronnych działań mających na celu podniesienie rangi, pozycji i osiągnięć szkół szkolnictwa zawodowego i ich nauczycieli.

Dyrektor ZSS Jacek Płowiec, jest członkiem Zarządu Stowarzyszenia (Skarbnik).