Technik pojazdów samochodowych

technik pojazdów samochodowych 311513 

Opis zawodu

Technik pojazdów samochodowych – to zawód związany z obsługą współczesnych pojazdów samochodowych. Kształcący się w tym kierunku uczniowie stają się specjalistami z dziedziny, naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, a także diagnostyki samochodowej.

Absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

- organizowania obsługi i naprawy pojazdów samochodowych;
- oceny stanu technicznego pojazdów, ustalania przyczyn niesprawności oraz sposobów napraw;
- wykonywania napraw pojazdów samochodowych;
- kontrolowania jakości wykonanych napraw;
- prowadzenia usług motoryzacyjnych;
- sprzedaży pojazdów samochodowych oraz artykułów motoryzacyjnych;
- prowadzenia dokumentacji związanej z obsługą i naprawą pojazdów samochodowych;
- kierowania pojazdami samochodowymi na poziomie umożliwiającym uzyskanie prawa jazdy kategorii B.

Osiągnięte w procesie kształcenia kwalifikacje zawodowe, umożliwią absolwentowi prowadzenie działalności gospodarczej oraz podejmowanie pracy między innymi w:

- stacjach obsługi i kontroli pojazdów samochodowych;
- zakładach produkcyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych;
- salonach sprzedaży samochodów i instytucjach zajmujących się obrotem częściami samochodowymi;