Spotkanie Pokoleń 2024

Na Cmentarzu Centralnym w Gliwicach, przy Pomniku Ofiar Marszu Śmierci, odbyło się „Spotkanie Pokoleń ”. Uroczystość miała charakter patriotyczny i połączona była z wojskową oprawą. Jak co roku w tym samym miejscu spotkali się przedstawiciele wielu pokoleń, żeby uczcić pamięć więźniów pomordowanych w styczniu 1945 r przez konwojentów SS w Marszu Śmierci z Auschwitz-Birkenau i 4 podobozów w Gliwicach do innych obozów zagłady. I jak co roku byliśmy również obecni na uroczystościach, wraz ze sztandarem Zespołu Szkół Samochodowych.

Po okolicznościowych przemówieniach i modlitwie za zmarłych miał miejsce Apel poległych, a kompania WP oddała honorową salwę. Przybyli goście złożyli kwiaty pod pomnikiem pomordowanych. Odśpiewano pieśń „Boże coś Polskę”. Na koniec spotkania odbyła się inscenizacja obozowa, przedstawiona przez uczniów Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych Nr 1 w Gliwicach.
W spotkaniu uczestniczyli: samorządowcy Gliwic, prezesi organizacji kombatanckich ,przedstawiciele służb mundurowych, kombatantka wojenna, władze kościelne, kompania honorowa WP, orkiestra kopalni Sośnica, uczniowie szkoły mundurowej z Sośnicy, kilkanaście pocztów sztandarowych szkół gliwickich, młodzież szkolna i mieszkańcy Gliwic.
Naszą szkołę reprezentował poczet sztandarowy w składzie: Tomasz Legierski, Piotr i Krzysztof Czosnowscy. Opiekę nad pocztem sprawował: Leszek Zyman