Technik Spedytor

Wychodząc naprzeciw potrzeb zawodowych na rynku pracy, otwieramy nowy kierunek kształcenia niezbędny w związku z zwiększającą się wymianą towarową firm.
Absolwenci nowego zawodu uzyskają umiejętności:

  • organizacji transportu kolejowego, samochodowego lub lotniczego towarów eksportowanych i importowanych oraz przewożonych wewnątrz kraju
  • opracowania instrukcji wysyłkowych i materiałów informacyjnych dla klientów,
  • organizacja wyładunku towarów lub załadunku ich do samochodów, wagonów, samolotów,
  • sporządzania umów z klientami, kontrahentami krajowymi i zagranicznymi, uzgadniania sposobu i miejsca dostarczania ładunku,
  • prowadzenia rozliczenia cła, wypełniania druków celnych, organizacji odpraw celnych
  • towarów sprowadzanych z zagranicy lub wywożonych z kraju.
W trakcie nauki w szkole uczeń zdaje egzamin potwierdzający 1 kwalifikację:
AU 31 Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów