1.  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY-nauczyciel ZSS
  2. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY-uczeń ZSS
  3. Oświadczenia uczestnika projektu
  4. Regulamin stażu-praktyk
  5. Umowa o praktykę-staż zawodowy ZSS
  6. Zamówienia
  7. Regulamin rekrutacji

 

W projekcie pn. “Mechanika najwyższych lotów” bierze udział 50 uczestników. Poszerzają oni swoją wiedzę z zakresu posługiwania się obcym językiem zawodowym, gdzie do wyboru mieli naukę języka angielskiego lub języka niemieckiego.

Doradztwo zawodowe, prowadzone w ramach projektu, umożliwia uczestnikom zapoznanie się z trendami, panującymi obecnie na rynku pracy, pomaga dobrze zaprezentować się na rozmowie kwalifikacyjnej w sprawie pracy. Doradcy, na indywidualnych spotkaniach z uczestnikami, odpowiadają na pytania, które nurtują szkolonych.

Na zajęciach z Doskonalenia techniki jazdy, można poszerzyć swoją wiedzę teoretyczną z zakresu przepisów ruchu drogowego oraz innych aspektów, dotyczących szeroko pojętej motoryzacji. Zajęcia praktyczne, prowadzone pod okiem doświadczonych instruktorów, pomagają wykształcić prawidłowe odruchy kierowcy w drogowych sytuacjach kryzysowych.

Film, z zajęć Doskonalenie techniki jazdy

 

W czerwcu odbył się kurs z zakresu obsługi klimatyzacji w samochodzie. Zajęcia odbywały się na terenie Stacji diagnostycznej Gliwickiej Samochodówki. Przeszkolonych zostało 50 uczestników pod czujnym okiem Pana Marcina Mitana. Każdy uczestnik otrzymał certyfikat.

 

Już 20 lipca 2020 r. rozpoczął się kurs z zakresu posługiwania się dronami. 30 śmiałków kształci się, zdobywając niezbędną wiedzę teoretyczną odnośnie budowy dronów oraz wielu innych aspektów z zakresu obsługi lekkiego statku powietrznego. Zdobyta wiedza teoretyczna pozwoli adeptom uczestniczyć w zajęciach praktycznych z pilotażu dronem. Zajęcia prowadzi Pan Szymon Łukasik.

Po zajęciach teoretycznych niezbędne jest pozyskanie umiejętności pilotażu statku powietrznego. Pod okiem doświadczonych instruktorów – Szymona Łukasika oraz Michała Boguckiego z firmy DRONELAND, młodzi adepci, w praktyce uczą się obsługi oraz panowania nad dronem w trakcie lotu.

10 listopada, na terenie Warsztatów Szkolnych odbyło się szkolenie nauczycieli praktycznej nauki zawodu. Tematem szkolenia było praktyczne wykorzystanie paneli dydaktycznych. Dzięki Projektowi pn. Mechanika Najwyższych Lotów, współfinansowanego przez Unię Europejską, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół Samochodowych w Gliwicach, wzbogaciły zaplecze o nowe pomoce dydaktyczne. Umożliwią one, przyszłym technikom mechanikom lotniczym oraz samochodowym, w bardzo przystępny sposób, zdobywać niezbędną wiedzę z zakresu diagnostyki oraz naprawy podzespołów i zespołów statków powietrznych oraz pojazdów. Szkolenie prowadził dyrektor wykładowca mgr inż. Waldemar Busz, reprezentujący Centrum Szkolenia Motoryzacji “Autoelektronika Kędzia”.

 

W okresie ferii zimowych 21 uczestników projektu MNL wzięło udział w pierwszej części stażu zawodowego. Zdobywając nowe umiejętności na warsztatach samochodowych, pod okiem doświadczonych mechaników, zaznajamiają się również z zasadami funkcjonowania warsztatów. Pozostałą część stażu zawodowego uczniowie odbędą w okresie wakacyjnym.

 

Z końcem lutego 2021 r. przyszedł czas na szkolenie z zakresu uprawnień elektrycznych SEP. 50 uczestników projektu MNL przygotowywało się pod okiem wykwalifikowanej kadry szkoleniowej z firmy MIKO, do zdobycia uprawnień SEP. Końcowy egzamin przed komisją, obfitował w wiele stresu. Suma sumarum wszystko zakończyło się pozytywnie. Wszystkim, którzy zdali egzamin gratulujemy!

Grupa trzech nauczycieli wzięła udział w szkoleniu z zakresu pilotażu dronami. Po teoretycznym przygotowaniu nadszedł czas na praktykę. Panowie Michał Bogucki oraz Szymon Łukasik z firmy Droneland zapoznali praktykantów z obsługą naziemną, a następnie przystąpili do nauczania pilotażu. Dużą rolę podczas nauki odgrywa pogoda. Temperatura, wiatr, wilgotność, niczego nie można bagatelizować. Kolejnym etapem szkolenia był kurs instruktorski INS. W jaki sposób uczyć przyszłych “pilotów” efektywnie oraz bezpiecznie? Na te oraz wiele innych pytań uczestnicy szkolenia INS uzyskali odpowiedzi.  Bezpieczny lot, wspaniałe ujęcia z kamery drona oraz brak zniszczeń podczas startu i lądowania – oto cele, do których dąży się podczas nauki sterowania “maszyną latającą”.

Dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu technik lutowania, obsługi statku powietrznego, geometrii 3D, weryfikacji i naprawy podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych, naprawy ogumienia pozwoliły nabyć uczestnikom nowych umiejętności z wykorzystaniem narzędzi oraz maszyn najnowszej generacji, uzyskanych w ramach projektu Mechanika Najwyższych Lotów.

 

W ramach szkolenia z zakresu “Doskonalenia techniki jazdy” odbyły się zajęcia z wykorzystanie trolejów. Uczestnicy mieli okazję sprawdzić oraz udoskonalić swoje umiejętności podczas symulowanego poślizgu pojazdu, pod okiem instruktora – Pana Adama Strzody.