1 września 1952 inaugurowano naukę w Technikum Samochodowym  -jako pierwszej szkole samochodowej na śląsku a drugiej w Polsce (po olsztyńskiej).

Pierwszy rocznik absolwentów liczył 53 osoby. W ciągu ponad 60-letniej historii jej mury opuściło ich ponad 7000. Nasi absolwenci nie tylko statystycznie są godni uznania, ale również ich osiągnięcia zawodowe są doceniane ponadregionalnie. Zajmują kierownicze stanowiska w zawodach związanych z motoryzacją i pokrewnych,  zakładają własne firmy oraz są pracownikami znanych marek motoryzacyjnych. Osiągają sukcesy sportowe w najwyższych szczeblach rozgrywkowych i reprezentują kraj. Aktywnie współpracują ze szkołą i utrzymują z nią kontakt. Tradycyjne Zjazdy absolwentów są najlepszym tego dowodem. Liczne grupy byłych uczniów Samochodówki z sentymentem wspominają wtedy czasy w niej spędzone. Absolwenci oraz osoby z nią związane od 2007 r. mają możliwość wstąpienia do Stowarzyszenia Przyjaciół Gliwickiej Samochodówki.

   ZESTAWIENIE STATYSTYCZNE ABSOLWENTÓW
ZESPOŁU SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH (SZKOŁY MŁODZIEŻOWEJ)
W POSZCZEGÓLNYCH LATACH

 ROK

Technikum

Zasadnicza Szkoła Zawodowa / Szkoła Branżowa (od 2022)

1955 52 -
1956 76 -
1957 80 -
1958 78 -
1959 78 -
1961 36 32
1962 44 33
1963 43 28
1964 32 81
1965 33 52
1966 27 92
1967 69 91
1968 71 98
1969 77 30
1970 88 38
1971 44 89
1972 23 67
1973 78 100
1974 78 61
1975 98 38
1976 81 40
1977 61 35
1978 53 149
1979 29 141
1980 22 90
1981 31 102
1982 70 120
1983 53 113
1984 71 103
1985 32 79
1986 31 96
1987 38 114
1988 54 89
1989 28 69
1990 24 92
1991 25 84
1992 25 86
1993 31 89
1994 30 90
1995 55 68
1996 63 58
1997 58 75
1998 64 76
1999 56 87
2000 56 76
2001 54 83
2002 57 -
2003 60 108
2004 65 -
2005 61 46
2006 - 32
2007 - 53
2008 - 46
2009 - 56
2010 24 35
2011 60 61
2012 43 41
2013 45 52
2014 60 30
2015 69 25
2016 55  25
2017 51 26
2018 63 20
2019 57 19
2020 34 30
2021 63 11
2022 41 35
2023 61 39
2024

__________________

*brak danych za rok 1960

 Zestawienie na podstawie współczesnych statystyk oraz publikacji
,,GLIWICKA SAMOCHODÓWKA 1952-2012 MECHANIKA NAJWYŻSZYCH LOTÓW”
opracował: Grzegorz Czarny