Naprawa bieżąca obejmuje naprawę lub wymianę szybko zużywających się części oraz czynności regulacyjne. Właściciele pojazdów pomimo zachowania wszystkich środków obsługi technicznej, nie mogą całkowicie uniknąć zużywania się pojazdu, co w konsekwencji prowadzi do konieczności przywracania pojazdowi jego pierwotnej sprawności technicznej właśnie przez naprawy bieżące. Zasadnicza różnica między obsługą techniczną a naprawą polega więc na tym, że celem obsługi jest podtrzymywanie zdolności samochodu do pracy, natomiast naprawy - przywrócenie zespołom pojazdu utraconej zdolności do pracy przez usunięcie powstałych uszkodzeń.
Jak wynika z zakresu czynności poszczególnych rodzajów obsług, cały system planowo-zapobiegawczy obejmuje głównie czynności przeglądowo-kontrolne ukierunkowane na wykrycie niesprawności działania poszczególnych zespołów samochodu. Aby obsługa techniczna złożona z takich właśnie czynności miała sens, musi po niej następować usunięcie stwierdzonej niesprawności, tj. regulacja lub naprawa.
Regulacja, jako czynność polegająca na wzajemnym przesunięciu współpracujących części, nie pociąga za sobą wymiany części.
Naprawa natomiast polega na usuwaniu uszkodzeń przez wymianę lub naprawę części podzespołów lub zespołów. Taką naprawę, która nie powoduje dłuższego wyłączenia pojazdu z eksploatacji i ogranicza się do prac polegających na wymianie lub naprawie części z wyjątkiem części podstawowych, przyjęto nazywać naprawą bieżącą. Przy takiej naprawie zespół może być tylko w wyjątkowych przypadkach częściowo rozbierany lub wymontowywany z pojazdu w celu usunięcia usterek powstałych w miejscach niedostępnych z zewnątrz.

Uczniowie w ramach zajęć praktycznych w Dziale Napraw bieżących mogą uczyć się najczęściej wykonywanych prac takich jak wymiana wszelkiego rodzaju:

 • uszczelek,
 • okładzin,
 • tarczy sprzęgłowej,
 • przegubu napędowego,
 • łożysk,
 • sworzni kulistych układu kierowniczego,
 • drążków kierowniczych,
 • tłoczków hamulcowych,
 • sworzni i tulejek układu zawieszenia itp.

Ogólnie wszystkie prace, jakie mogą być wykonywane w ramach naprawy bieżącej samochodu, można podzielić na następujące grupy prac:

 • demontażowo-montażowe,
 • ślusarskie,
 • tokarskie,
 • spawalnicze,
 • blacharskie,
 • tapicerskie,
 • elektrotechniczne,
 • lakiernicze
 • wulkanizacyjne.

W ramach napraw bieżących mogą być wykonywane prace stosunkowo drobne, mało pracochłonne, ale o bardzo szerokim zakresie specjalności.
Naprawa bieżąca pojazdu powinna być w zasadzie wykonana w czasie postoju pojazdu przy obsłudze okresowej lub sezonowej. Gdy jednak pracochłonność naprawy bieżącej przekracza czas przestoju pojazdu w obsłudze, a umożliwiają to zasoby kompletnych zespołów i podzespołów, stosuje się naprawę bieżącą systemem wymiany zespołów i podzespołów. System ten polega na wymontowaniu niesprawnie pracującego zespołu i zamontowaniu na jego miejsce zespołu sprawnego.