• kierowca mechanik 832201 – 8 miejsc
  Opis zawodu:
  Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie kierowca mechanik jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
  – prowadzenia pojazdów samochodowych;
  – wykonywania prac związanych z przewozem drogowym rzeczy;
  – prowadzenia dokumentacji dotyczącej przewozu drogowego rzeczy;
  – wykonywania prac związanych z obsługą środków transportu drogowego;
  – oceniania stanu technicznego oraz naprawy środków transportu drogowego.