Informacja dotycząca opieki zdrowotnej nad uczniami
Zespołu Szkół Samochodowych w Gliwicach

Podstawa prawna:

 Opieka zdrowotna realizowana w szkole nad uczniami obejmuje:

 • profilaktyczną opiekę zdrowotną,
 • promocję zdrowia,
 • opiekę stomatologiczną.

Opieka zdrowotna nad uczniami ma na celu:

 • ochronę zdrowia uczniów, w tym zdrowia jamy ustnej,
 • kształtowanie u uczniów postaw prozdrowotnych oraz odpowiedzialności za własne zdrowie.

Sprawujący opiekę zdrowotną:

 • profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami sprawuje pielęgniarka środowiska nauczania
  i wychowania,
 • opiekę stomatologiczna nad uczniami ZSS sprawuje lekarz dentysta w Poradni Stomatologicznej nr 4 ul. Czajki 4 w Gliwicach – Podmiot Leczniczy Bistom S.C.
  Kapelanów Wojskowych 2d Knurów.

Opieka stomatologiczna obejmuje:

 • świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia,
 • profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19. roku życia.

Profilaktyczna opieka zdrowotna oraz opieka stomatologiczna nad uczniami jest sprawowana
w przypadku braku sprzeciwu rodziców lub uczniów pełnoletnich.

Opieka stomatologiczna wymaga pisemnej zgody rodziców lub uczniów pełnoletnich, wyrażonej przed udzieleniem świadczenia zdrowotnego.

Rodzice na pierwszym zebraniu rodziców oraz uczniowie pełnoletni na pierwszych zajęciach
z wychowawcą w roku szkolnym, uzyskują informację o zakresie opieki zdrowotnej oraz o prawie
do wyrażenia sprzeciwu, złożonego w formie pisemnej.

Dyrektor Zespołu Szkół Samochodowych w Gliwicach
Jacek Płowiec