• Kółko Biznesu i Zarządzania

Spotkania kółka zainteresowań odbywają się w poniedziałki od 14:05 do 15:00. Głównym celem spotkań jest pogłębianie wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania, wiedzy o nowych technologiach oraz innowacjach w biznesie.
Opiekunem naukowym koła jest Krzysztof Tomas.

• Koło Aktywnych Recenzentów

Spotkania koła zainteresowań odbywają się w piątki od 13:15 do 14:00. Głównym celem zajęć jest dzielenie się własnymi opiniami i przemyśleniami na temat różnorodnych dzieł kultury i sztuki. Uczniowie uczą się także pisania recenzji, co przyczynia się do pogłębiania ich wiedzy językowej i merytorycznej.
Opiekunem koła jest Aleksandra Szymała.

• Zajęcia z języka polskiego dla obcokrajowców

Lekcje języka polskiego dla obcokrajowców odbywają się od poniedziałku do piątku, według ustalonego grafiku. Nauczyciele przedmiotu przygotowani są do prowadzenia takich zajęć na podstawie odbytych szkoleń i skończonych studiów dyplomowych z zakresu glottodydaktyki.

• Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne prowadzone są dla uczniów potrzebujących indywidualnych spotkań z nauczycielem danego przedmiotu. Praca z uczniem jest dostosowana do jego potrzeb i wychodzi na przeciwko jego oczekiwań, Wszystko po to, by powiększać jego merytoryczne zasoby wiedzy i umiejętności.

• Okolicznościowe konkursy

W zależności od okresu na terenie placówki prowadzone są liczne konkursy wewnętrzne. Mają one na celu zaktywizowanie uczniów do nauki i poznawania nowych treści (konkursy historyczne, literackie). Oprócz nich nasza młodzież chętnie uczestniczy co roku w Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej, Wiedzy o ZUS, a także bierze aktywny udział w rozgrywkach Revas (prowadzenie w świecie wirtualnym firmy), czy też w konkursach online organizowanych przez Giełdę Papierów Wartościowych. Konkursy mają również charakter artystyczny i pozwalają uczniom na wykorzystanie własnej wyobraźni i talentu (np. konkurs na najpiękniejszą choinkę i świąteczny wystrój sal lekcyjnych).

• Sportowe wydarzenia cykliczne

Na terenie placówki odbywają się różne zajęcia i zawody sportowe (piłka nożna, koszykówka, siatkówka, tenis stołowy).

• Panele Dydaktyczne Akademii WSB w Dąbrowe Górniczej

Uczniowie regularnie biorą udział w tematycznych wykładach Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej. Towarzyszom im nauczyciele zajęć praktycznych.

• Projekt „Szkoła Patriotów”

Celem przedsięwzięcia jest przede wszystkim kształtowanie poczucia tożsamości narodowej i kulturowej oraz pielęgnowanie pamięci o ważnych dla kraju oraz naszego regionu osobach, wydarzeniach, miejscach, które zapisały się w polskiej historii. Służyły temu działania – podejmowane również w naszych szkołach – w trzech obszarach: opieki nad wybranymi miejscami pamięci i ich bohaterami, opracowania informacji na temat konkretnych osób, zdarzeń czy miejsc i ich upowszechnianie. Koordynatorem działań z ramienia szkoły jest nauczyciel Eugeniusz Król.
(więcej w zakładce Realizowane Projekty)

• Projekt „BohaterON”

Szkoła bierze aktywny udział w projekcie „BohaterON”. Nazwa akcji stanowi połączenie dwóch słów – polskiego „bohater” oraz angielskiego „ON”, czyli „włączyć”. Angielskie „ON”, zapożyczone z popularnego przymiotnika „on-off”, dosłownie włącza historię bohatera – film lub prezentację. Nazwa projektu ma również sygnalizować chęć włączenia do świadomości społecznej wydarzeń realizowanych w celu promocji dziejów naszego narodu oraz historii ludzi żyjących w czasach drugiej wojny światowej i wykazujących się patriotyczną postawą – osób, które nie chciały zostać bohaterami i wcale się za nich nie uważają, ale narażając swoje zdrowie za walkę o ojczyznę, stały się wzorami do naśladowania.
Koordynatorem działań z ramienia szkoły jest nauczyciel Leszek Zyman.
(więcej w zakładce Realizowane Projekty)

• Wolontariat szkolny

Uczniowie z pomocą nauczycieli (m.in. Olgi Pawlickiej, Dobrochny Kurowskiej i Magdaleny Mielewskiej) biorą regularnie udział w akcjach charytatywnych i wolontariacie. Odwiedzają pobliskie gliwickie Schronisko dla Zwierząt, są aktywni w akcji „Hot Dog w Samochodówce” – dzięki tej ostatniej aktywności zbierane są fundusze na różnorodne, ważne cele, między innymi na Orkiestrę Świątecznej Pomocy.

• Turniej Młodych Mechaników

Uczniowie cyklicznie biorą udział w Wojewódzkim Turnieju Młodych Mechaników VR w Dąbrowie Górniczej.

• Coroczne Rajdy Integracyjne

Pierwszoklasiści we wrześniu biorą udział w tzw. Rajdach Integracyjnych, których celem jest poznanie innych uczniów w klasie i zawiązanie relacji koleżeńskich. Charakter tej imprezy jest uzależniony od potrzeb i preferencji uczniów klas pierwszych technikum i szkoły branżowej I stopnia. Koordynatorami tej akcji są wychowawcy wspomnianych klas.

• Narodowe Czytanie w Samochodówce

Placówka aktywnie uczestniczy w akcji Narodowe Czytanie. Uczniowie pod opieką nauczycieli języka polskiego i pracownika biblioteki odczytują fragmenty dzieł literackich, których wartość jest uniwersalna oraz ponadczasowa.

• Bookcrossing – akcja „Uwalniamy Książki”

Uczniowie przez cały rok szkolny oraz w wakacje biorą udział w akcji nieodpłatnego przekazywania książek poprzez pozostawianie ich w miejscach publicznych. Dzięki temu inne osoby mogą zapoznać się z wieloma dziełami literackimi. Bookcrossing to niekonwencjonalna forma popularyzowania czytelnictwa.