Warsztaty Szkolne

Warsztaty szkolne to miejsce szczególne. Tutaj bowiem wiedza teoretyczna przeplata się z praktyką. Tym samym Uczniowie mają możliwość wykorzystania wiadomości zdobytych w szkole podczas zajęć praktycznych. Warsztaty są miejscem, gdzie młodzież stawia pierwsze kroki w swoim przyszłym zawodzie. Warsztaty Zespołu Szkół Samochodowych zlokalizowane są w Łabędach przy ulicy Strzelców Bytomskich.
ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z NASZYCH USŁUG!
SOLIDNOŚĆ, TERMINOWOŚĆ, KORZYSTNE CENY USŁUG, TO NASZE ATUTY.
NIE WIERZYSZ? SPRAWDŹ SAM!
Zespół Szkół Samochodowych Warsztaty Szkolne
ul. Strzelców Bytomskich 25, 44-109 GLIWICE
tel./fax.: 32 2341945 (biuro), 32 2342150 (OSKP),

Ośrodek Szkolenia Kierowców

Ośrodek szkolenia kierowców

Nasi uczniowie osiągają doskonałe wyniki na egzaminach Państwowych, nasz szkolny ośrodek szkolenia kierowców ma najwyższą zdawalność egzaminów w mieście!
Kończąc Samochodówkę opuszczasz jej mury z dyplomem i prawem jazdy, ponieważ wybierając Zespół Szkół Samochodowych w Gliwicach, masz możliwość odbycia BEZPŁATNEGO Kursu Prawa Jazdy kat. B. Odbywa się w ramach zajęć, z doświadczonymi instruktorami nauki jazdy. szkolny OSK jest niekomercyjny, dzięki czemu nie istnieją żadne limity spotykane w komercyjnych szkołach jazdy.
 • Brak limitu kilometrów dla jednej godziny jazd.
 • Brak limitowanych wyjazdów do miast egzaminacyjnych (Bytom, Rybnik).
 • Własny oświetlony plac manewrowy na terenie ZSS Gliwice.
 • Miasteczko Ruchu Drogowego na terenie ZSS Gliwice
 • Symulator nauki jazdy!
 • AlkoGoogle
 • Test stewarta
 • Cykliczne spotkania z policjantami z ruchu drogowego

Stacja Kontroli Pojazdów

O tym, że pojazdy poruszające się po drogach muszą przechodzić okresowo przegląd techniczny wiemy wszyscy. Ale jak się tego dokonuje i jakie podzespoły pojazdów są badane wie już niewielu z nas. Okazję do tego, żeby poznać tajniki przeglądów diagnostycznych mają uczniowie ZSS odbywający praktyki na stacji kontroli pojazdów, która jest integralną częścią naszych szkolnych warsztatów.
Stacja Kontroli Pojazdów prowadzi działalność na podstawie posiadanego Zezwolenia nr SG-01 wydanego przez Prezydenta Miasta Gliwice. Wyposażenie techniczno-pomiarowe uprawnia stację do świadczenia usług w pełnym zakresie badań technicznych pojazdów przeznaczonych dla Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów.
Stacja czynna jest w dni robocze w  godzinach 8 – 19
a w soboty  w godzinach 8 – 13.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!

Dział Elektromechaniki

Uczniowie Zespołu Szkół Samochodowych w Gliwicach mają możliwość pracy na testerach usterek systemów elektronicznych KTS 550 firmy BOSCH z oprogramowaniem, niemal do wszystkich typów pojazdów.
Dział elektromechaniki rozpoznaje elementy i urządzenia elektryczne oraz elektroniczne:
  • Sprawdza stan techniczny zespołów i elementów instalacji elektrycznej oraz elektronicznej pojazdów samochodowych,
  • Czyta schematy instalacji elektrycznych i elektronicznych samochodów,
  • Lokalizuje i usuwa uszkodzenia w układach elektronicznych pojazdów samochodowych z wykorzystaniem komputerowych urządzeń diagnostycznych,
  • Wykonuje połączenia elektryczne z wykorzystaniem różnych technik,
  • Ocenia stan techniczny elementów oraz podzespołów elektrycznych i elektronicznych zastosowanych w pojazdach samochodowych,
  • Wykonuje montaż i demontaż instalacji oraz urządzeń elektrycznych i elementów układów elektronicznych w pojazdach samochodowych,
  • Przeprowadza przeglądy techniczne instalacji elektrycznych w pojazdach,
Nasza oferta w tym zakresie jest najtańsza w Gliwicach, a jednocześnie gwarantujemy wysoką jakość usług.

Dział Geometrii

Geometria zawieszenia to zestaw parametrów, który definiuje położenie oraz ruch koła podczas jazdy. Geometria decyduje o stabilności samochodu i jego kierowalności. To, jak jest ustawiona, określa przenoszenie sił między oponami i podłożem. Układ kierowniczy jest jednym z najważniejszych w samochodzie. To od niego zależy precyzja prowadzenia i bezpieczeństwo jazdy. Dlatego ważne jest prawidłowe ustawienie geometrii wszystkich kół w pojeździe. Wykonujemy pomiary geometrii układu kierowniczego na nowoczesnych przyrządach firmy BEISSBARTH

Dział Napraw bieżących

Naprawa bieżąca obejmuje naprawę lub wymianę szybko zużywających się części oraz czynności regulacyjne. Właściciele pojazdów pomimo zachowania wszystkich środków obsługi technicznej, nie mogą całkowicie uniknąć zużywania się pojazdu, co w konsekwencji prowadzi do konieczności przywracania pojazdowi jego pierwotnej sprawności technicznej właśnie przez naprawy bieżące.
Naprawa bieżąca obejmuje naprawę lub wymianę szybko zużywających się części oraz czynności regulacyjne. Właściciele pojazdów pomimo zachowania wszystkich środków obsługi technicznej, nie mogą całkowicie uniknąć zużywania się pojazdu, co w konsekwencji prowadzi do konieczności przywracania pojazdowi jego pierwotnej sprawności technicznej właśnie przez naprawy bieżące. Zasadnicza różnica między obsługą techniczną a naprawą polega więc na tym, że celem obsługi jest podtrzymywanie zdolności samochodu do pracy, natomiast naprawy - przywrócenie zespołom pojazdu utraconej zdolności do pracy przez usunięcie powstałych uszkodzeń. Jak wynika z zakresu czynności poszczególnych rodzajów obsług, cały system planowo-zapobiegawczy obejmuje głównie czynności przeglądowo-kontrolne ukierunkowane na wykrycie niesprawności działania poszczególnych zespołów samochodu. Aby obsługa techniczna złożona z takich właśnie czynności miała sens, musi po niej następować usunięcie stwierdzonej niesprawności, tj. regulacja lub naprawa. Regulacja, jako czynność polegająca na wzajemnym przesunięciu współpracujących części, nie pociąga za sobą wymiany części. Naprawa natomiast polega na usuwaniu uszkodzeń przez wymianę lub naprawę części podzespołów lub zespołów. Taką naprawę, która nie powoduje dłuższego wyłączenia pojazdu z eksploatacji i ogranicza się do prac polegających na wymianie lub naprawie części z wyjątkiem części podstawowych, przyjęto nazywać naprawą bieżącą. Przy takiej naprawie zespół może być tylko w wyjątkowych przypadkach częściowo rozbierany lub wymontowywany z pojazdu w celu usunięcia usterek powstałych w miejscach niedostępnych z zewnątrz. Uczniowie w ramach praktyk w Dziale Napraw bieżących mogą uczyć się najczęściej wykonywanych prac takich jak wymiana wszelkiego rodzaju:
   • uszczelek,
   • okładzin,
   • tarczy sprzęgłowej,
   • przegubu napędowego,
   • łożysk,
   • sworzni kulistych układu kierowniczego,
   • drążków kierowniczych,
   • tłoczków hamulcowych,
   • sworzni i tulejek układu zawieszenia itp.
Ogólnie wszystkie prace, jakie mogą być wykonywane w ramach naprawy bieżącej samochodu, można podzielić na następujące grupy prac:
   • demontażowo-montażowe,
   • ślusarskie,
   • tokarskie,
   • spawalnicze,
   • blacharskie,
   • tapicerskie,
   • elektrotechniczne,
   • lakiernicze
   • wulkanizacyjne.
Jak z powyższych przykładów wynika, w ramach napraw bieżących mogą być wykonywane prace stosunkowo drobne, mało pracochłonne, ale o bardzo szerokim zakresie specjalności. Naprawa bieżąca pojazdu powinna być w zasadzie wykonana w czasie postoju pojazdu przy obsłudze okresowej lub sezonowej. Gdy jednak pracochłonność naprawy bieżącej przekracza czas przestoju pojazdu w obsłudze, a umożliwiają to zasoby kompletnych zespołów i podzespołów, stosuje się naprawę bieżącą systemem wymiany zespołów i podzespołów. System ten polega na wymontowaniu niesprawnie pracującego zespołu i zamontowaniu na jego miejsce zespołu sprawnego