Praktyki Zawodowe, zwane również “miesięcznymi”, to forma kształcenia zawodowego praktycznego, realizowana w zakładach zewnętrznych.

Praktyka Zawodowa, w przeciwieństwie do Zajęć praktycznych, jest realizowana nieprzerwanie w okresie 4 tygodni, w wymiarze łącznym 140 godzin (dziennie 7 godzin x 20 dni roboczych). W tym czasie uczeń nie ma lekcji w szkole.

Zakłady zewnętrzne, w których uczniowie mogą zrealizować Praktykę, muszą spełniać warunki określone w prawie oświatowym, w zakresie kształcenia zawodowego uczniów w formie praktycznej.

Miejsce realizacji Praktyk, jest wskazywane przez Wicedyrektora ds. kształcenia zawodowego lub też wybrane przez ucznia/rodziców, po akceptacji przez Wicedyrektora (zgodność w zakresie wymogów prawnych) i podpisaniu umowy.

W roku szkolnym 2023/2024, Praktyki Zawodowe realizowane są w następujących terminach:

  • Klasa 4b – od 25. 09. 2023 r. do 20. 10. 2023 r.
  • Klasa 3c – od 23. 10. 2023 r. do 17. 11. 2023 r.
  • Klasa 3b – od 20. 11. 2023 r. do 15. 12. 2023 r.
  • Klasa 4a – od 26. 02. 2024 r. do 22. 03. 2024 r.
  • Klasa 3a – od 03. 04. 2024 r. do 30. 04. 2024 r.