Harmonogram pracy sekretariatu

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek  Piątek
7:00 - 15:00 7:00 - 15:00 7:00 - 15:00 7:00 - 15:00 7:00 - 15:00

Sprawy uczniowskie

 • Wydawanie i aktualizowanie legitymacji uczniowskich;
 • Wydawanie zaświadczeń uczniom lub ich rodzicom;
 • Prowadzenie ksiąg uczniów;
 • Prowadzenie rejestru przyjęć do klasy I;
 • Załatwianie spraw związanych z przyjęciem uczniów do szkoły i przejściem uczniów do innej szkoły;
 • Przygotowanie dokumentacji do ubezpieczenia uczniów od nieszczęśliwych wypadków;
 • Prowadzenie innej dokumentacji związanej z procesem dydaktyczno-wychowawczym zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami oraz dyspozycjami dyrektora i władz nadrzędnych;
 • Przechowywanie dokumentacji uczniów oraz inne dokumenty, zgodnie z odrębnymi przepisami.

Sprawy szkoły

 • Dokonywanie odbioru, rejestracji i rozdziału korespondencji przychodzącej;
 • Przygotowanie, rejestracja i wysyłanie korespondencji wychodzącej;
 • Przyjmowanie i przekazywanie wiadomości;
 • Obsługa interesantów, udzielanie informacji;
 • Zamawianie druków szkolnych;
 • Prowadzenie ksiąg inwentarzowych.

Dokumenty do pobrania

Kontakt tel.: 32 231 49 11 lub 32 230 19 93