Skip to content

BohaterON

Kampania o tematyce historycznej – „BohaterON – włącz historię” to projekt ogólnopolski, w którym udział bierze również nasza szkoła. Ma ona na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz rozwijanie postaw patriotycznych wśród społeczeństwa polskiego.

Accessibility