Jacek Płowiec - dyrektor Zespołu Szkół Samochodowych
nauczyciel dyplomowany
mgr, specjalność: Pedagogika i Doradztwo zawodowe, Logistyka w Transporcie, Organizacja i zarządzanie oświatą
Egzaminator OKE
nauczyciel przedmiotów zawodowych i zajęć praktycznych
Małgorzata Kusz - Zastępca Dyrektora Zespołu Szkół Samochodowych
nauczyciel dyplomowany
mgr, specjalność: matematyka, informatyka
nauczyciel matematyki i informatyki
Marek Żak - wicedyrektor ds. kształcenia zawodowego i spraw wychowawczych
Nauczyciel dyplomowany
mgr, specjalność: Pedagogika resocjalizacyjna, Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza, Pedagogika lecznicza, Oligofrenopedagogika, Terapia pedagogiczna, Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu, Przedsiębiorczość
nauczyciel Podstaw przedsiębiorczości, Przepisów ruchu drogowego, Instruktor nauki jazdy