Pamięci Pułkownika Edmunda Krzywda-Rzewuskiego

Płk Edmund Krzywda – Rzewuski.

W 1941 r. został mianowany komendantem VI Rejonu „Helenów” – Pruszków VII Obwodu „Obroża” Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej.
Podczas powstania warszawskiego jego oddział miał być odpowiedzialny za zajęcie Pruszkowa, Piastowa, Ursusa i Raszyna. Pomimo przygotowań, zajęcie wyznaczonych punktów nie powiodło się ze względu na niespodziewany ruch wojska niemieckiego.
27 lipca w Pruszkowie rozpoczął się wyładunek Dywizji Pancerno-Spadochronowej Hermanna Gőringa. Mimo to oddział Edmunda Krzywdy-Rzewuskiego przystąpił do powstania. W związku z niekorzystnym przebiegiem powstania przystąpiono do reorganizacji obwodu „Obroża”, który działał dalej od 10 października 1944 r. pod kryptonimem „Wrona”.

/IPN Katowice/

Uczniowie ZSS opiekują się grobem płk Edmunda Krzywdy – Rzewuskiego , który spoczywa na Cmentarzu Centralnym w Gliwicach. Pułkownik był komendantem VI Rejonu „Helenów” – Pruszków VII Obwodu „Obroża” Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej.