BohaterON w naszej szkole 2023

Zakończyliśmy ubiegłoroczny, ogólnopolski projekt „BohaterON w Twojej szkole 2023”.
W tym roku szkolnym wzięli w nim udział uczniowie klas: 5a, 5b. W tegorocznej edycji działania naszych uczestników polegały na:

  1. Aktywnym udziale w lekcji, poświęconej Powstaniu Warszawskiemu,
  2. Wykonaniu zdjęć i wpisów na portalu https://wpis.dumnizpowstancow.pl/, upamiętniających powstanie i jego uczestników,
  3. Opieką nad miejscem spoczynku weterana AK, związanego z powstaniem warszawskim.

30 listopada zostało złożone sprawozdanie z podjętych działań, a 04 grudnia otrzymaliśmy potwierdzenie jego zaliczenia i zakończenia tegorocznego projektu.
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział.
Koordynatorem projektu w ZSS był: Leszek Zyman