BohaterON

BohaterON

Kampania o tematyce historycznej – „BohaterON – włącz historię” to projekt ogólnopolski, w którym udział bierze również nasza szkoła. Ma ona na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz rozwijanie postaw patriotycznych wśród społeczeństwa polskiego.

W wybranych klasach, uczniowie aktywnie uczestniczą w lekcjach historii dotyczących Powstania Warszawskiego, w oparciu o materiały przygotowane przez autorów projektu. Wśród chętnych uczniów odbywa się akcja dodawania na wskazanym przez autorów projektu portalu, własnych wpisów, zdjęć, grafik, rysunków, filmów, w których uczniowie dziękują powstańcom, wyrażają uznanie, czy refleksję na temat uczestników i wydarzeń, które miały miejsce w polskiej historii 79 lat temu.
Uczniowie ZSS opiekują się grobem płk Edmunda Krzywdy – Rzewuskiego , który spoczywa na Cmentarzu Centralnym w Gliwicach. Pułkownik był komendantem VI Rejonu „Helenów” – Pruszków VII Obwodu „Obroża” Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej.