Wycieczka do Muzeum Armii Krajowej

Jeśli muzeum w Krakowie i wycieczka szkolna, to na pewno Muzeum Armii Krajowej, jak przystało na Samochodówkę. Uczniowie klas: 1a, 1b, 1c mieli okazję je nie tylko zwiedzić, ale zapoznać się z działalnością armii podziemnej.

Niezbędne do poznania osób, tworzących struktury AK, było przedstawienie zwiedzającym tła historycznego, począwszy od okresu międzywojennego, poprzez okupację do walk powojennych z okupantem komunistycznym.
Muzeum zawiera dużą ilość ciekawych eksponatów: wspomnień, pamiątek, druków, broni, odznak, umundurowania, zdjęć związanych z działalnością konspiracyjną podziemia polskiego. Uczniowie poznając kolejne etapy działalności AK, odbyli interesującą podróż historyczną, poszerzając wiedzę o tym ważnym i trudnym okresie historycznym dla naszego kraju.

W wycieczce wzięło udział 50 uczniów. Opiekę nad nimi sprawowali: Magdalena Mielewska, Dobrochna Kurowska, Jakub Owczarek, Artur Świątoniowski.

Wyjazd zorganizował: Leszek Zyman