Muzeum Energetyczne w Łaziskach Górnych

Uczniowie z klas: 2a, 2d, 3a, udali się na wycieczkę historyczno – zawodową do Muzeum Energetycznego w Łaziskach Górnych. Wyjazd składał się z dwóch części. W pierwszej, przewodnik przedstawił zwiedzającym historię  powstania i funkcjonowania: maszyn, urządzeń i elementów związanych z rozwojem energetyki oraz zademonstrował ich działanie. W drugiej części, zostały uczniom zaprezentowane pokazy z: elektromechaniki, elektrostatyki, energetyki, które znalazły zastosowanie w różnych dziedzinach życia społecznego i gospodarczego.

Opiekę nad uczniami sprawował: Jan Mularczyk. Wyjazd zorganizował: Leszek Zyman