Nowe życie samochodów służbowych Straży Miejskiej

Dotychczas służyły wszystkim mieszkańcom miasta, choć użytkowane były przez Straż Miejską w Gliwicach jako pojazdy służbowe. Od 14 listopada 2023 będą służyć społeczności szkolnej Zespołu Szkół Samochodowych w Gliwicach.
Samochody marki Volkswagen Caddy, były użytkowane przez Straż Miejską w Gliwicach. Służyły zarówno jako samochody patrolowe, ale również do przewożenia rzeczy, osób i… zwierząt. To m.in. nimi Straż Miejska docierała z pomocą do najbardziej potrzebujących w naszym mieście: ludzi bezdomnych, samotnych, do szpitali, hospicjum, itp. Samochody były też wykorzystywane do ustawowych działań, które wykonywała Straż Miejska.
Ze względu na wiek, przebieg i liczbę przejechanych kilometrów przez pojazdy służbowe, niezbędnym jest co jakiś czas, wyposażenie strażników w nowe samochody. To zaś stało się okazją, aby dotychczas używane, otrzymały nowe życie. Dwa z nich zostały przekazane do służb działających na rzecz ludności ukraińskiej, na terenach objętych działaniami wojennymi w związku z napaścią Rosji na Ukrainę. Cztery kolejne, zgodnie z decyzją władz samorządowych naszego miasta, zostały przekazane Zespołowi Szkół Samochodowych w Gliwicach.
14 listopada 2023, na Warsztatach Szkolnych odbyła się mini-uroczystość przekazania ww. samochodów. W obecności Naczelnik Wydziału Edukacji Marioli Bucher, Naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Agnieszki Paszty, Naczelnik Wydziału Organizacyjno-Finansowego Straży Miejskiej  Anny Owczorz-Ćwiękały i Wicedyrektora ZSS ds. ksztacenia zawodowego Marka Żaka, Dyrektor Zespołu Szkół Samochodowych Jacek Płowiec wraz z Komendantem Straży Miejskiej w Gliwicach Januszem Bismorem podpisali porozumienie, na mocy którego 4 samochody marki Volkswagen Caddy, zostały przekazane Zespołowi Szkół Samochodowych. Będą one wykorzystywane głównie do celów dydaktycznych, ale również posłużą do realizacji celów organizacyjnych szkoły.
Oczywiście niezbędne jest wykonanie przeglądów, określenie konieczności wykonania napraw i obsługi, ale niewykluczone, że flota szkolna, służąca realizacji nauki jazdy, zostanie wzbogacona również o markę Volkswagen.
Zaproszeni goście, po podpisaniu dokumentów, dokonali symbolicznego ściągnięcia “kogutów” – sygnalizatorów akustyczno-świetlnych z jednego z pojazdów i tym samym gliwicka Samochodówka wzbogaciła się o kolejne pomoce dydaktyczne.
Goście zwiedzili również Warsztaty Szkolne i zapoznali się z formami kształcenia praktycznego, realizowanymi na warsztatach. Zobaczyli również Okręgową Stację Kontroli Pojazdów SG 001, która funkcjonuje nieprzerwanie w Zespole Szkół Samochodowych od 1976 roku. Z ogromną satysfakcją odnotowaliśmy chęć i gotowość Naczelników i Komendanta Straży Miejskiej, aby zachęcić podległe im jednostki miejskie użytkujące samochody, do korzystania z usług naszej Stacji Diagnostycznej, jak również zlecania drobnych napraw i czynności obsługowych naszym uczniom.
Krótki film z uroczystości
Zapraszamy do galerii zdjęć: