Pamięci tych, którzy odeszli

Uczniowie naszej szkoły, odwiedzili groby na Cmentarzu Centralnym w Gliwicach: pracowników ZSS, weteranów AK, żołnierzy i lotników, zmarłych i poległych w walkach w ostatnich konfliktach wojennych. Podczas pobytu na cmentarzu, uczniowie uporządkowali groby i zapalili  na nich znicze. W tym roku cmentarz odwiedzili uczniowie klas: 1c i 4b.
Opiekę nad uczniami sprawowali: Dobrochna Kurowska i Leszek Zyman.