Święto Patrona Szkoły i ślubowanie klas pierwszych

Generał Stefan Rowecki „Grot” – Patron Zespołu Szkół Samochodowych. Uroczystość, podczas której upamiętniono Jego pamięć, odbyła się w piątek 6 października 2023. W tym też dniu miało miejsce ślubowanie uczniów klas pierwszych.
Na spotkanie z uczniami naszej szkoły przybył Szef Wojskowego Centrum Rekrutacji – ppłk Piotr Tadeusiak. Uroczystość rozpoczęła się odśpiewaniem hymnu narodowego. Następnie głos zabrali: Jacek Płowiec – Dyrektor Zespołu Szkół Samochodowych, następnie Przewodniczący Samorządu Szkolnego oraz przedstawiciel uczniów klas pierwszych. Podczas spotkania, nowo przyjęci uczniowie zostali zapoznani z biografią Patrona Szkoły, oglądając poświęconą mu prezentację multimedialną. Po projekcji, przedstawiciele klas pierwszych złożyli ślubowanie na sztandar szkoły oraz kwiaty pod tablicą upamiętniającą Patrona Szkoły.
W uroczystościach brali udział uczniowie klas: 1a,1b,1c,1d,1g,1h,1i,1j wraz z wychowawcami i opiekunami warsztatowymi. Szczególne podziękowania za pomoc w przygotowaniu uroczystości dla: Dobrochny Kurowskiej i Krzysztofa Tomasa. Spotkanie poprowadził: Leszek Zyman.