Święto patrona szkoły i ślubowanie klas pierwszych

W ZSS odbyła się uroczystość , upamiętniająca patrona naszej szkoły- Gen. Stefana Roweckiego „Grota” oraz ślubowanie uczniów klas pierwszych. Na spotkanie z uczniami naszej szkoły przybył Szef Wojskowego Centrum Rekrutacji – ppłk Piotr Tadeusiak. Uroczystość rozpoczęła się odśpiewaniem hymnu narodowego. Następnie głos zabrali: Dyrektor ZSS, Pan Jacek Płowiec, przewodniczący samorządu szkolnego oraz przedstawiciel uczniów klas pierwszych. Podczas spotkania, nowo przyjęci uczniowie zostali zapoznani z bibliografią patrona szkoły, oglądając prezentację multimedialną na jego temat. Po projekci,  przedstawiciele klas pierwszych złożyli ślubowanie na sztandar szkoły oraz złożyli kwiaty pod tablicą upamiętniającą patrona szkoły. W uroczystościach brali udział uczniowie klas: 1a,1b,1c,1d,1g,1h,1i,1j wraz z wychowawcami i opiekunami warsztatowymi. Szczególne podziękowania za pomoc w przygotowaniu uroczystości dla: Dobruchny Kurowskiej i Krzysztofa Tomasa. Spotkanie poprowadził: Leszek Zyman