Śląski Katyń

Podczas deszczowej pogody odbyły się uroczystości 77 rocznicy pomordowania żołnierzy oddziału mjr Henryka Flame „Bartka”na polanie „Hubertus”, niedaleko wsi Barut.

W tym miejscu pod koniec września 1946 r, część największego zgrupowania powojennego podziemia antykomunistycznego, oddziału „Bartka” została podstępnie zwabiona i zamordowana przez członków UB i NKWD. Była to część operacji „Lawina”, wymierzona w polskie powojenne podziemie i miała na celu unicestwienie żołnierzy walczących z najeźdźcą komunistycznym, po II wojnie światowej.

Na uroczystość przybyli m.in: wojewoda śląski, dowódca garnizonu gliwickiego, przedstawiciel WCR w Gliwicach, oficerowie służb mundurowych, przedstawiciele władz samorządowych, żołnierze 6 Batalionu Powietrzno-Desantowego z Gliwic, przedstawiciel IPN z Katowic, szkoły mundurowe z Gliwic i Pyskowic, poczty sztandarowe szkół oraz okoliczni mieszkańcy . Honorowym gościem była córka mjr Henryka Flame.

Obchody rocznicowe rozpoczęto od hymnu narodowego, wciągnięciu flagi państwowej na maszt, następnie głos zabrali: wojewoda śląski, przedstawiciel samorządowy gminy Wielowieś, przedstawiciel IPN-u. Następnie została odprawiona msza św. Polowa w intencji Ojczyzny, celebrowana przez ks. Ppłk Krzysztofa Smolenia z Wojskowego Kościoła Garnizonowego z Gliwic. Po mszy: złożono wieńce pod krzyżem na polanie, odbył się apel poległych, oddano honorowe salwy.

Uroczystość zorganizowało Stowarzyszenie Pamięci Armii Krajowej oddział w Gliwicach.

Obchody poprowadził prezes SPAK oddział w Gliwicach, Pan Wojciech Radomski.

Naszą szkołę reprezentował poczet sztandarowy w składzie: Piotr Skwara, Mateusz Piniożyński z klasy 5a oraz Mateusz Szenfeld z klasy 4b.

Opiekę nad uczniami sprawował: Leszek Zyman