Spotkanie Pokoleń

W dniu 24 kwietnia 2023 r. poczet sztandarowy Zespołu Szkół Samochodowych w Gliwicach uczestniczył w Spotkaniu Pokoleń, zorganizowanym pod patronatem Prezydenta Miasta Gliwice Adama Neumanna oraz Dyrektora Delegatury w Gliwicach Kuratorium Oświaty w Katowicach dra Wojciecha Zająca. 
Podczas uroczystości na Cmentarzu Centralnym w Gliwicach, uczczono pamięć więźniów politycznych  KL Auschwitz -Birkenau i podobozów w Gliwicach, pomordowanych przez konwojentów SS podczas “Marszu Śmierci” w styczniu
 1945 r.