Pomarańczowe Spotkania z Ekologią.

Pomarańczowe Spotkania z Ekologią Trwający w szkole Tydzień Ziemi, ze Sprzątaniem Świata, wyjściami o tematyce ekologicznej, zakończyły prezentacje uczniów. Jedną z prezentacji klas 3 przedstawili Marcel Guhn i Dawid Jędrasik. Dotyczyła ona pozytywnych i negatywnych oddziaływań człowieka na wybrane elementy środowiska przyrodniczego. Jednym z koordynatorów akcji był Grzegorz Czarny.