Pamiętamy o zmarłych

W dwóch ostatnich tygodniach października, nauczyciele naszej szkoły udali się na cmentarze w celu upamiętnienia symbolicznym zniczem osób, które były pracownikami ZSS. Znicze zapłonęły również na grobach: weteranów II wojny światowej, mogiłach lotników i żołnierzy WP oraz miejscu pochówku patrona naszych szkolnych lotników – płk. Romana Florera.