Przechodzimy na nauczanie w formie zdalnej

Od 26.10.2020r. nauczamy zdalnie

Drodzy uczniowie, Szanowni Rodzice / Opiekunowie prawni

Informuję o rozpoczęciu w najbliższy poniedziałek – 26 października 2020 r. kształcenia w formie zdalnej, również zajęć z zakresu kształcenia praktycznego, wg dotychczasowego planu lekcji.

Uczniowie będący młodocianymi pracownikami są zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy.

Nauczanie realizowane będzie za pomocą platformy Microsoft Teams oraz dziennika elektronicznego.

Aktualne informacje i komunikaty będą zamieszczane na stronie internetowej szkoły oraz za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

Życzę wszystkim dużo zdrowia!

Dyrektor ZSS
Jacek Płowiec