Nauczanie w systemie hybrydowym

Przechodzimy na nauczanie w systemie hybrydowym

DRODZY UCZNIOWIE, SZANOWNI RODZICE!

Informuję, że od najbliższego poniedziałku – 19.10.2020 r. w Zespole Szkół Samochodowych w Gliwicach wprowadzone będzie nauczanie w systemie hybrydowym (mieszanym).

Nauczanie realizowane będzie naprzemiennie z ograniczoną ilością zespołów klasowych na terenie placówki, natomiast kształcenie na odległość – z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams oraz dziennika elektronicznego.

Proszę o bieżące śledzenie komunikatów na stronie internetowej szkoły oraz za pośrednictwem dziennika.

Z poważaniem
Jacek Płowiec
Dyrektor ZSS