Dzień włoski w ZSS

Na terenie Warsztatów Szkolnych odbył się „Dzień Włoski” w ramach realizacji projektu „Power”, przygotowujący uczniów klas trzecich technikum do wyjazdu na miesięczne praktyki zawodowe do Włoch. Uczniowie klas: 3b i 3l , uczestniczący w projekcie spotkali się z koordynatorami projektu  oraz nauczycielami wspomagającymi ZSS w celu lepszego poznania miejsca odbywania miesięcznych praktyk zawodowych. Młodzież zapoznała się z prezentacją multimedialną, opisującą rys historyczny miejsca docelowego uczniów i otrzymała pakiet informacji praktycznych, związanych z pobytem za granicą. Podczas spotkania uczniowie mogli poznać smak Włoch, konsumując  produkty włoskie zakupione , przygotowane i wykonane przez nauczycieli. Koordynatorzy wyjazdu przekazali młodzieży niezbędne informacje potrzebne podczas pobytu zagranicznego, odpowiadając na pytania uczestników spotkania.