Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych

W dniu dzisiejszym w ramach Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych przeprowadzone zostały zawody wśród uczniów naszej szkoły, na terenie Warsztatów Szkolnych. Celem wydarzenia było promowanie kształcenia zawodowego oraz doskonalenie umiejętności w zakresie mechaniki. Konkurencje obejmowały m.in. przeciąganie samochodu na linie, cięcie piłką ręczną, demontaż głowicy, wymiana żarówki w reflektorze, bieg w alko goglach oraz wymiana koła. Oceniany był czas wykonania zadań. Najlepszy ogólny rezultat osiągnęli:

  • klasa 3g – 53pkt.
  • klasa 2b – 51pkt.
  • klasa 3a – 35pkt.

Serdeczne podziękowania należą się uczniom, którzy aktywnie włączyli się w rywalizację oraz nauczycielom za przeprowadzenie poszczególnych konkurencji.