Integracja uczniów ZSS

Uczniowie ZSS udali się do miejscowości Rybnik-Kamień, na spotkanie integracyjne. Podczas wyjazdu uczniowie klas od pierwszej do czwartej, uczestniczyli w  paintballu. Po przeszkoleniu BHP i podziale na dwie grupy, uczniowie wykonywali scenariusze działań pod kierunkiem organizatora. Gry strategiczne wzbudzały emocje i umożliwiły integracje między oddziałową  uczniów naszej szkoły. Wszyscy zmęczeni  i zdrowi wrócili do szkoły. W wyjeździe uczestniczyło 30 uczniów. Opiekę nad uczniami sprawowali: Monika Bielec i Łukasz Lewiński. Organizacją wyjazdu zajął się Leszek Zyman.