Spotkanie z przedstawicielami firmy FLYTRONIC

Uczniowie klas maturalnych spotkali się na terenie ZSS z przedstawicielami z firmy Flytronic z branży lotniczej, posiadającej siedzibę na terenie Gliwic. Spotkanie miało na celu zaprezentowanie firmy i przedstawienie naszym uczniom możliwości startu w karierze zawodowej, związanej z podjęciem pracy w tej firmie.

Przedstawiciele firmy zaprezentowali: ofertę zatrudnienia z zakresem obowiązków, wymagań i profitów dla przyszłych pracowników technicznych na produkcji. Oferta była skierowana do uczniów różnych specjalności zawodowych kończących naukę w naszej szkole.

Opiekę nad uczniami sprawował: Grzegorz Czarny. Spotkanie zorganizował: Leszek Zyman