Podsumowanie wojewódzkiego projektu „Szkoła Patriotów”.

Ponad dwieście szkół i placówek oświatowch z województwa śląskiego, zostało uhonorowanych Certyfikatem, nadającym tytuł “Szkoła Patriotów. Wśród nich znalazły się zarówno Technikum nr 7, jak również Branżowa Szkoła I stopnia nr 3, wchodzące w skład Zespołu Szkół Samochodowych.
27 listopada 2023 r. w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. W. Kilara w Katowicach, odbyło się uroczyste podsumowanie wojewódzkiego projektu edukacyjnego „Szkoła Patriotów”. Organizatorem przedsięwzięcia był Śląski Kurator Oświaty, a partnerem Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach.

Celem przedsięwzięcia było przede wszystkim kształtowanie poczucia tożsamości narodowej i kulturowej oraz pielęgnowanie pamięci o ważnych dla kraju oraz naszego regionu osobach, wydarzeniach, miejscach, które zapisały się w polskiej historii. Służyły temu działania – podejmowane również w naszych szkołach – w trzech obszarach: opieki nad wybranymi miejscami pamięci i ich bohaterami, opracowania informacji na temat konkretnych osób, zdarzeń czy miejsc i ich upowszechnianie.

Otrzymany certyfikat udziału w projekcie nadaje wysoką rangę przedsięwzięciom, podejmowanym przez szkołę, która staje się wzorem do naśladowania. Placówka uzyskuje prawo posługiwania się tytułem w oficjalnych sytuacjach. Ponadto zostaje wpisana do rejestru Śląskiego Kuratora Oświaty. Rejestr ten jest publikowany i aktualizowany na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Katowicach.

Szkolnym koordynatorem projektu był nauczyciel Eugeniusz Król.