105-rocznica odzyskania Niepodległości

W piątek 10 listopada 2023 r., odbyła się w szkole uroczysta akademia z okazji 105 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.
W akademii udział wzięli uczniowie klas 1a, 2a, 3a, 4a, 5a, 2i oraz trójki klasowe pozostałych oddziałów. Podkreślić warto, że młodzież zachowywała się godnie i z należytym szacunkiem dla doniosłości wydarzenia.
Punktem kulminacyjnym uroczystości była ceremonia przekazania sztandaru szkoły nowemu pocztowi sztandarowemu.
Program artystyczny wykonali z wielkim zaangażowaniem uczniowie klas 3a oraz 3b, wykorzystując bogaty dorobek muzyczny oraz literacki okresu zaborów.
Przygotowanie uroczystości koordynowali p. Eugeniusz Król, p. Olga Sokół-Pawlicka, p. Witold Tchórzewski i p. Leszek Zyman.