Rajd Integracyjny klas pierwszych – kierunek Kraków

Tradycyjnie jak co roku we wrześniu. 46 uczniów klas pierwszych – 1c, 1j, 2a /lotnicy/, wyjechali na rajd integracyjny, do Muzeum Lotnictwa w Krakowie. Wraz z przewodnikami zwiedzali poszczególne hangary lotnicze i zostali zapoznani z historią lotnictwa.
– Mieliśmy również możliwość usłyszeć i zobaczyć jakie zmiany technologiczne oraz silniki stosowano w branży lotniczej, a także poszczególne egzemplarze samolotów, ich wyposażenie, uzbrojenie stosowane były w samolotach – powiedział nam jeden z uczniów klasy lotniczej. Ponadto uczniowie mieli okazję zobaczyć sprzęt obrony przeciwlotniczej oraz pojazdy samochodowe służącymi do obsługi lotniczej.

Pan Sławomir Szachulski przedstawił uczniom możliwości techniczne i bojowe samolotów wojskowych, używanych przez nasze siły lotnicze po II wojnie światowej.

Opiekę nad uczniami sprawowali: Monika Bielec, Dobrochna Kurowska, Sławomir Szachulski, Piotr Krawiec i Leszek Zyman.