Nowe obiekty lotnicze Politechniki Śląskiej otwarte

Nieopodal szkoły, na gliwickim lotnisku, wybudowano dwa nowoczesne hangary oraz budynek administracyjny. Służyć one będą głównie potrzebom szkoleniowym Politechniki Śląskiej, ale skorzysta na tym również klasa mechaników lotniczych gliwickiej Samochodówki. W budynkach odbywać się będą zajęcia teoretyczne i praktyczne dla studentów Politechniki Śląskiej, kształcącej przyszłych pilotów i właśnie mechaników lotniczych.W miniony czwartek uczestniczyliśmy w uroczystym otwarciu obiektów, które będą działać w ramach Centrum Kształcenia Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo – Wschodniej.

Na inauguracyjnym otwarciu obiektów lotniczych obecni byli i głos zabrali: rektor Politechniki Śląskiej – Arkadiusz Mężyk, Zastępca Prezydenta Gliwic – Mariusz Śpiewok, Z-ca Prezydenta Katowic – Waldemar Bojarun, Prezes Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego – Artur Tomasik, przedstawiciel uczelni zagranicznej z Koszyc, Dyrektor Ryanair w Polsce – Michał Kaczmarek, Prorektor Pol. Śl. ds. ogólnych – Bogusław Łazarz. Po przecięciu wstęgi, uczestnicy spotkania mieli możliwość zwiedzenia zbudowanych obiektów i obejrzenia modeli dydaktycznych i samolotów szkoleniowych, ustawionych prze hangarami.
Wśród zaproszonych gości byli również przedstawiciele uczelni lotniczych z Polski i zagranicy, absolwenci Politechniki Śląskiej, wydziałów lotniczych, uczniowie szkół średnich, branży lotniczej. Naszą szkołę reprezentowali Wicedyrektor ZSS – Marek Żak, Uczniowie klas lotniczych: 1c, 2a, 4a. Opiekę na uczniami sprawowali: Sławomir Szachulski, Leszek Zyman, Adam Strzeliński.
Obiekty Lotniskowe Centrum Kształcenia Lotnictwa Cywilnego Pol. Śl.